Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

People

Edwina Bell

Rheolwr y Prosiect Treftadaeth

Y Rheolwr Prosiect cyffredinol yw Edwina Bell sydd â chyfoeth o brofiad ym maes rheoli prosiectau, datblygu strategol, cyllid, adnoddau dynol, rheoli ystadau, menter a thechnoleg gwybodaeth, heb sôn am helpu ‘evacuate’ ynysoedd bach.

Iain Wilkinson

Arweinydd Gwirfoddolwyr Peirianneg

Daw Iain â’r cyfuniad o sgiliau peirianneg a phrofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr a’u datblygu a fydd o fudd i reolaeth gwirfoddolwyr ehangach ar draws y sefydliad.

Krystle Madoc-Jones

Swyddog Lleoliadau Gwaith

Mae gan Krystle brofiad eang o weithio yn y gymuned lleol ar ôl treulio blynyddoedd lawer mewn rolau uwch i Seren ac mae hi wedi bod yn ymwneud ag ystod eang o brosiectau sy’n cefnogi profiad gwaith a dychwelyd i’r gwaith.

Dewi Atherton

Swyddog Lleoliad Gwaith

Dewi Atherton yw ein Goruchwyliwr Hyfforddiant a Digwyddiadau newydd. Mae Dewi wedi gweithio i’r rheilffordd ers 18 mlynedd fel peiriannydd/ffitiwr.