Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Staff

Iain Wilkinson

Arweinydd Gwirfoddolwyr Peirianneg

Daw Iain â’r cyfuniad o sgiliau peirianneg a phrofiad o weithio gyda gwirfoddolwyr a’u datblygu a fydd o fudd i reolaeth gwirfoddolwyr ehangach ar draws y sefydliad.

Krystle Madoc-Jones

Swyddog Lleoliadau Gwaith

Mae gan Krystle brofiad eang o weithio yn y gymuned lleol ar ôl treulio blynyddoedd lawer mewn rolau uwch i Seren ac mae hi wedi bod yn ymwneud ag ystod eang o brosiectau sy’n cefnogi profiad gwaith a dychwelyd i’r gwaith.

Back to top