Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

‘OBR Construction’ yn cychwyn y gwaith

Rydym yn falch iawn bod ‘OBR Construction’ bellach wedi dechrau gweithio ar y prif gontract.

Mae hyn yn golygu mwy o gloddwyr ar y safle gan y byddant yn gweithio ar y draeniad a’r gwasanaeth o’r Iard Top ac i lawr drwy’r ffordd rhwng y ‘Den’ presennol a’r swyddfeydd.

Roedd diwrnod 1 yn cynnwys dau ddarganfyddiad diddorol pan gloddiwyd pwll prawf y tu allan i’r Gof tra’n ceisio darganfod i ble mae draen y bibell glai sy’n rhedeg o dan y Gof yn mynd. Sianel ddraenio… ac yna o dan hwna, bocs cwlfert.